Tourism Market Place ยินดีต้อนรับ

ศูนย์กลางตลาดการท่องเที่ยวไทย

บริการให้เช่ารถ

บริการให้เช่ารถ
บริการให้เช่ารถ ทั้งแบบพร้อมคนขับ และขับเอง รถสะอาด พนักงานขับสุภาพ กันเอง ประสบการณ์กว่า 15 ปี เดินทางไปได้ทั่วประเทศ
บริการลูกค้าที่ต้องการเดินทางจากภาคกลาง ไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ
- สัญญาณ wifi
- ทีวี
- เครื่องเสียง
- แอลกอฮอล์เจล

หมายเหตุ : ไม่อนุญาตให้สูบบุรีในรถ

ข้อมูลผู้ให้บริการ

บริการให้เช่ารถ
Holidays Tour

888 หมู่ 6 บางเมืองใหม่ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ