Tourism Market Place ยินดีต้อนรับ

ศูนย์กลางตลาดการท่องเที่ยวไทย

ทัวร์รอบเกาะหลีเป๊ะ

ทัวร์รอบเกาะหลีเป๊ะ
โปรแกรมทริปดำน้ำโซนใน+โซนนอก ประกอบด้วย 7 จุดดำน้ำ เช่น ร่องน้ำจาบัง ,เกาะหินงาม ,อ่าวกำนัน ,เกาะไผ่ ,เกาะรอกลอย ,เกาะผึ้ง ,เกาะหินซ้อน ซึ่งแต่ละจุดมีความหลากหลายและความสวยงามแตกต่างกันออกไป

คลิปวีดีโอ


 

ทัวร์รอบเกาะหลีเป๊ะ
Holidays Tour

888 หมู่ 6 บางเมืองใหม่ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ