วันที่ 27 พฤษภาคม 2567

Thai Travel Martแนะนำทริปเที่ยวไทย ไปได้เอง

× หน้าแรก(current) ที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร รถเช่า ทริปเที่ยวเอง แพ็คเก็จทัวร์ บทความ ข่าวท่องเที่ยว ของดีทั่วไทย

ทัวร์ภูกระดึง ผานกแอ่น ผาหล่มสัก 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ภูกระดึง ผานกแอ่น ผาหล่มสัก 3 วัน 2 คืน

ก่อนเดินทางในทริปนี้ แนะนำว่าควรเตรียมพร้อมร่างกายให้ดีก่อน เพราะทางเดินขึ้นเขานั้นทั้งสูงและชัน เหมาะุสำหรับคนที่มีร่างกาย และจิตใจเข้มแข็ง ถ้าได้ขึ้นไปถึงแล้วรับรองว่าคุ้มกับความเหนื่อยเลยทีเดียว
 
แนะนำทริปท่องเที่ยวแบบไปกันเอง จะมีการจัดตารางวันและเวลาเพื่อเป็นแนวทางให้เรียบร้อยแล้ว แบบพร้อมใช้งาน สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความสะดวก

รายการเดินทางโดยย่อ

วันแรก กรุงเทพฯ ภูกระดึง
18.00 น. เริ่มออกเดินทาง
19.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.ภูกระดึง จ.เลย

วันที่สอง ภูกระดึง ซำแฮก ซำกกกอก ซำกกไผ่ ซำกกโดน ซำแคร่ หลังแป ที่ราบบนภูกระดึง
05.00 น. ฟ้าสางที่ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ทานอาหารเช้า จากนั้นจัดสัมภาระให้ลูกหาบ เตรียมตัวเดินเท้าสู่ยอดภูกระดึง (มีค่าลูกหาบ)
08.00 น. ทดสอบพลังพิชิต ยอดภูกระดึง ผ่าน ซำแฮก ซำกกกอก ซำกกไผ่ ซำกกโดน ซำแคร่ (เส้นทางราบสลับภูเขา ระยะทาง 5.45 กม. ระหว่างทางมีร้านอาหาร เครื่องดื่มขายตลอดทาง) 
11.30 น. ถึง หลังแป ที่ราบบนภูกระดึง พักผ่อนกับทุ่งหญ้า ป่าสนและทัศนียภาพอันสวยงาม จากนั้น เดินทางสู่ที่พัก (ระยะทางประมาณ 4 กิโล) แวะชมวิวทิวทัศน์ของ ผาหมากดูก และนมัสการ พระพุทธเมตตา เพื่อเป็นสิริมงคล 
12.30 น. ทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารบนภูกระดึง ทานอหารเสร็จพักผ่อนกันตามสบาย 
14.00 น. นำท่านชมทุ่งหญ้า ป่าสนและทุ่งดอกไม้ ชมน้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกเพ็ญพบ น้ำตกถ้ำใหญ่ ป่าเมเปิ้ล น้ำตกธารสวรรค์
18.00 น. อาหารเย็น จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สาม ผานกแอ่น ผาหล่มสัก ผาแดง ผาเหยียบเมฆ ผาจำศีล ผานาน้อย
05.00 น. อรุณสวัสดิ์ ไปชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นอันสวยงามที่ ผานกแอ่น 
08.00 น. อาหารเช้า หลังอาหาร ไปชมทุ่งหญ้า ป่าสน ชม สระอโนดาด น้ำตกสอเหนือ
12.00 น. อาหารกลางวัน  หลังอาหารแนะนำชมวิวทิวทัศน์ ริมหน้าผา ชม ผาหล่มสัก ผาแดง ผาเหยียบเมฆ ผาจำศีล ผานาน้อย และชมพระอาทิตย์ลับฟ้าอันสวยงามที่ ผาหมากดูก กลับที่พัก 
19.00 น. อาหารเย็น พักผ่อนกันตามอัธยาศัย

วันที่สี่ กรุงเทพฯ ภูกระดึง
07.00 น. ทานอาหารเช้า จากนั้นเก็บสัมภาระให้ลูกหาบ ออกเดินทางกลับหลังแป 
12.00 น. ทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารตีนภู ก่อนเดินทางกลับ 
14.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ อย่าลืมแวซื้อของฝากกลับบ้าน
21.30 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ : รายละเอียดข้างต้นเป็นเพียงแนวทางในการเดินทาง ท่านสามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดได้ตามความต้องการ เพื่อความสะดวกในการเที่ยวของท่านเอง

Sponsored.