วันที่ 27 พฤษภาคม 2567

Thai Travel Martรวมของดีทั่วไทย

× หน้าแรก(current) ที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร รถเช่า ทริปเที่ยวเอง แพ็คเก็จทัวร์ บทความ ข่าวท่องเที่ยว ของดีทั่วไทย

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต

ตั้งอยู่ในเนื้อที่ 62 ไร่  ตำบลรังสิต  ถนนรังสิต-นครนายก อำเภอธัญบุรี  ระหว่างคลอง 5 และคลอง 6 เข้าทางเดียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยแยกจากถนนสายรังสิต-นครนายกเข้าไป 4 กิโลเมตร ก่อตั้งเมื่อปี 2537 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไป ภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย  35,000 ตารางเมตร  แบ่งพื้นที่ออกเป็น  ห้องนิทรรศการถาวร  ห้องท้องฟ้าจำลอง  ห้องประชุมสัมมนาห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์

นิทรรศการภายในอาคาร
   เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เช่น  นิทรรศการ ประทีปแห่งแผ่นดิน  ดาราศาสตร์และอวกาศ  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  เมืองเด็กแดนวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์เปิดโลกสิ่งแวดล้อม  เรียนรู้มหัศจรรย์แห่งชีวิตโลกล้านปี  โลกดาวเคราะห์  กีฬากับวิทยาศาสตร์

นิทรรศการนอกอาคาร
     อุทยานวิทยาศาสตร์  เช่น  สวนสมุนไพร  สวนวิทยาศาสตร์   สวนเกษตรธรรมชาติ  นาฬิกาแดด  ไม้ในวรรณคดี  สวนธรณีวิทยา 
ท้องฟ้าจำลอง  รังสิต
      ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต  มีท้องฟ้าจำลองแห่งใหม่  ห้องฉายดาวเป็นแบบโดมเอียง จุที่นั่งได้  160 ที่นั่ง  พร้อมทั้งสามารถฉาย ภาพยนต์แบบ  IMAX  ได้  ซึ่งถือเป็นท้องฟ้าจำลองที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หอดูดาว
      สร้างเป็นหอดูดาวแบบโดม  ติดตั้งกลองขนาด 16 นิ้ว  รุ่น LX  200  พร้อม CCD  นอกจากนี้ยังมีกล้องภาคสนามอื่นอีกเช่นกล้องนิวโทเนียน  16 นิ้ว  และกล้องหักเหแสง  ขนาด 4 นิ้ว  อีก 3 ตัว  เพื่อกิจกรรมดาราศาสตร์  ที่ให้บริการแก่บุคคลทั่วไป

กิจกรรม
      มีหลากหลายกิจกรรม  เช่น  ค่ายวิทยาศาสตร์  ทั้งค่ายไป-กลับ  ค่ายแรม  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์  การประชุมอบรม  สัมมนาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 
การเข้าชม
       ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต  เปิดบริการทุกวันอังคาร-อาทิตย์  เวลา 09.00 - 16.00 น.  สำหรับวันเสาร์และอาทิตย์เพิ่มรอบ 16.00 น. ค่าเข้าชมท้องฟ้าจำลอง คนละ 30 บาท
 
สอบถายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต โทร . 0 2577 5455-9 โทรสาร 0 2577 5455  หรือ  www.rscience.net

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

Sponsored.