วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

Thai Travel Mart รวมแพ็คแก็จทัวร์ในประเทศ

× หน้าแรก(current) ที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร รถเช่า ทริปเที่ยวเอง แพ็คเก็จทัวร์ บทความ ข่าวท่องเที่ยว ของดีทั่วไทย

ค้นหาแพ็คเก็จทัวร์ ในประเทศ

แพ็คเกจเที่ยวเกาะกูดราคาสุดคุ้ม 3 วัน 2 คืน

แพ็คเกจเที่ยวเกาะกูดราคาสุดคุ้ม 3 วัน 2 คืน

วันแรก  มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และทีมงานคอยต้อนรับ ณ จุดนัดพบ
09.00 น.  เดืนทางถึงท่าเรือ(แหลมศอก)
11.30 น.   เดินทางถึงที่พัก รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารรีสอร์ท ( มื้อที่ 1 ) เข้าที่พัก c/in  
13.30 น.  ท่องเที่ยวน้ำตกคลองจ้าว
18.30 น.  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารรีสอร์ท ( มื้อที่ 2 )     
                                                                                       
วันที่สอง
08.00 น.  สูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ. ห้องอาหารรีสอร์ ( มื้อที่ 3 )        
10.00 น.  เดินทางถึงแหล่งดำน้ำ ท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการัง ณ เกาะรัง เกาะยักษ์                                      
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (บนเรือนำเที่ยว) ข้าวกล่อง( มื้อที่ 4 )          
15.00 น.  รับประทานอาหารว่าง                                                                    
18.30 น.  รับประทานอาหารเย็น ( มื้อที่ 5 )  
                                                                                          
วันที่สาม
08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6)
10.00 น.  เตรียมสัมภาระ C / OUT 
11.30 น.  เดินทางถึงท่าเรือเกาะช้างมุ่งสู่ฝั่ง
                เดินทางถึงท่าเรือ แวะช๊อปปิ้งซื้อสินค้า OTOP   สิ้นสุดโปรแกรม
 
อัตราค่าบริการท่านละ   6,500   บาท / ท่าน
ห้องพักพักห้องละ  2 ท่านและ 3 ท่าน 

โดยอัตรานี้รวม                                                                                              
1.ที่พัก 3 วัน 2 คืน
2.เรือโดยสารไป – กลับ
3.อาหารจำนวน 6 มื้อ  กลางวัน 2 . เย็น 2 , เช้า  2  และ อาหารว่าง 1 มื้อ
4.Solf drink
5.โปรแกรมทองเที่ยวน้ำตกคลองจ้าว
6.โปรแกรมท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการัง ณ เกาะรัง,เกาะยักษ์
7.มัคคุเทศก์พื้นที่ดูแลตลอดการเดินทางและ ในทะเล
8.ประกันชีวิตอุบัติเหตุท่องเที่ยวเกาะช้างทุนประกัน 1,000,000 บาท
 
หมายเหตุ
-อัตราค่าบริการ 4—9 ปีครึ่งราคา , 10 ปีขึ้นไปเป็นราคาผู้ใหญ่
-อัตราที่แจ้งไปแล้วนั้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีต้องการบิลกำกับภาษี
-กรณีมาไม่ครบจำนวนที่แจ้งทางเราขอคิดค่าบริการเท่าเดิม
เงื่อนไขการชำระเงินชำระมัดจำ 30,000 ก่อนเข้าพักส่วนที่เหลือชำระที่รีสอร์ท เป็นเป็นเงินสดทั้งหมดก่อนเข้าพัก  โดยโอนเข้า
บัญชี "คุณคงศักดิ์  สมใจ ธนาคารกรุงไทย สาขา ตราด  บัญชีเลขที่ 206 – 0 -10964  - 1"

เมื่อโอนเรียบร้อยแล้วกรุณาแฟ็กเอกสารการโอนมายัง039-593525 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 092-668-9324

 

Sponsored.