วันที่ 14 เมษายน 2567

Thai Travel Martข่าวท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์

× หน้าแรก(current) ที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร รถเช่า ทริปเที่ยวเอง แพ็คเก็จทัวร์ บทความ ข่าวท่องเที่ยว ของดีทั่วไทย

ประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร

ประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร

ประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2565 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร, ลานวิมานพญาแถน (พญาคันคาก-พญานาค) และสวนสาธารณะพญาแถน จังหวัดยโสธร 

พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ ขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม การประกวดแห่กาพย์เซิ้งบั้งไฟ การสาธิตและร่วมการแกะลายบั้งไฟ การแสดงรถบั้งไฟโบราณ การประกวดเวทีกองเชียร์บั้งไฟ การประกวดธิดาบั้งไฟโก้ การแสดงแสงสีสื่อผสม ตำนานพญาคันคาก (ตำนานบุญบั้งไฟยโสธร) การจุดบั้งไฟปฐมฤกษ์และบั้งไฟเสี่ยงทาย การจุดโชว์บั้งไฟแฟนซี (บั้งไฟติดร่มมีควันสี) การแข่งขันบั้งไฟติดร่มแฟนซี และบั้งไฟขึ้นสูง ตลอดจนจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ของดียโสธร 

แผนที่
Sponsored.