วันที่ 15 มิถุนายน 2567

Thai Travel Martข่าวท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์

× หน้าแรก(current) ที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร รถเช่า ทริปเที่ยวเอง แพ็คเก็จทัวร์ บทความ ข่าวท่องเที่ยว ของดีทั่วไทย

ประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาส

ประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาส

ประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาส สกลนคร
 
หนาวนี้ชวนฉลองคริสต์มาสที่สกลนคร อลังการดาวบนดินกับประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาส จ.สกลนคร  วันที่ 21-26 ธันวาคม 2564 
 
เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว เฉลิมฉลองการบังเกิดของพระเยซู  โดยปีนี้กำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม 2564 ที่บริเวณอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ บริเวณศาลามาร์ติโนท่าแร่ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร และวันที่ 25-26 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณสำนักมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่- หนองแสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร พิเศษสุด!! 
 

ชมบวนแห่ดาวบนบกว่า 21 ขบวน และขบวนแห่ดาวทางน้ำหรือเรือไฟ เพื่อสร้างสีสันให้นักท่องเที่ยวได้เกิดความประทับใจ 

แผนที่
Sponsored.