วันที่ 18 มกราคม 2565

Thai Travel Martข่าวท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์

× หน้าแรก(current) ที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร รถเช่า ทริปเที่ยวเอง แพ็คเก็จทัวร์ บทความ ข่าวท่องเที่ยว ของดีทั่วไทย

งานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก

งานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก

งานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ประจำปี 2565
 
ในปีนี้ได้กำหนดการจัดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก อำเภอมหาชนะชัย ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 10-15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ภายใต้มาตรการการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
 
พบกับ พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และชมขบวนแห่มาลัยข้าวตอก การแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวที การประกวดมาลัยข้าวตอกชิงถ้วยพระราชทาน การประกวดร้องเพลง การแข่งขันการทำอาหาร การแสดงคอนเสิร์ต มหกรรมสินค้าราถูก ฯลฯ 
 
ประวัติบุญมาลัยข้าวตอก 

ดอกมณฑารพ ซึ่งเป็นดอกไม้บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีความสวยงามและมีกลิ่นหอมเป็นพิเศษ เมื่อถึงกาลเวลาที่ดอกมณฑารพจะบาน และร่วงหล่นก็ด้วยเหตุการณ์สำคัญๆ คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน จารุรงคสันนิบาต และทรงแสดงธรรมจักรกัปวัตนสูตร ดอกมณฑารพจึงได้ร่วงหล่นลงมายังโลกมนุษย์ ครั้งเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จดับขันปรินิพพาน ดอกมณฑารพนี้ก็ได้ร่วงหล่นลงมาทั้งก้านและกิ่ง เปรียบเสมือนความเสียอกเสียใจพิไรรำพันต่อการเสด็จดับขันปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เหล่าพระภิกษุผู้ได้ชื่อว่าอรหันตขีนาสพและหมู่เหล่าข้าราชการบริพารประชาชนทั้งหลายได้พากันมาถวายสักการะพระบรมศพของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

แผนที่
Sponsored.