วันที่ 18 มกราคม 2565

Thai Travel Martข่าวท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์

× หน้าแรก(current) ที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร รถเช่า ทริปเที่ยวเอง แพ็คเก็จทัวร์ บทความ ข่าวท่องเที่ยว ของดีทั่วไทย

เลื่อนงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี

เลื่อนงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี

ประกาศวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร​ เรื่อง การจัดงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๕

จากมติที่ประชุม วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร กำหนดการจัดงานนมัสการพระธาตุพนม

ประจำปี ๒๔๖๕ ในระหว่างวันที่ ๙ ถึง ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แต่ด้วยสถานการณ์โควิด ในระลอกที่ ๔ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  จังหวัดนครพนม ได้พิจารณาให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานนมัสการพระธาตุพนม และให้มีการจำกัด คัดกรองผู้ร่วมงาน 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณี และให้เป็นไปตาม ศบค.นครพนมกำหนด​ จึงขอปรับรูปแบบการจัดงาน ดังนี้
๑.​ วัดขอจัดงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๕ เป็นการภายใน
๒. ไม่ให้มีการออกร้าน ให้มีเฉพาะซุ้มนิทรรศการหมู่บ้านรักษา​ศีล ๕
๓. ไม่ให้มีมหรสพใดฯ ในงาน
๔. จัดให้มีพิธีแห่อัญเชิญพระอุปคุตตามประเพณี​(แบบเรียบง่าย)
๕. จัดให้มีพิธีทางพระศาสนา เช่น เจริญพระพุทธมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน
ตักบาตรคู่อายุ เสียค่าหัว ถวายข้าวพีชภาค ห่มผ้าพระธาตุพนม

ประกาศ​  ณ​ วันที่​ ๙​ มกราคม​ ๒๕๖๕ 

Sponsored.